top of page

Mijn

eigen natuur

Meer over mezelf

Om me verder te verdiepen volgde ik doorheen de jaren nog diverse trainingen*

in binnen- en buitenland. Ook het emotionele en psychologische aspect is belangrijk in integrale gezondheidszorg.

De training Mindfulness bij dr. Maex (AZ-Middelheim- 2002) werd een rode draad in mijn leven en benadering, namelijk: aandachtzaam en bewust proberen te leven in het hier en nu, en dat ook door te geven. Training in hartcoherentie, familieopstellingen en technieken voor traumaverwerking zorgden voor nog meer diepgang en persoonlijke ontwikkeling.

Al bijna twintig jaar geef ik cursussen voor allerlei organisaties. Op deze manier genoten reeds meer dan duizend cursisten van mijn opleidingen en workshops.

 

Door me de laatste jaren toe te leggen op schrijven en publiceren kan ik steeds meer doorgeven en delen, wat me heel blij maakt. Vanuit een passie voor de mens, zijn emoties, drijfveren, welzijn en gezondheid blijft ieder individu me steeds opnieuw verwonderen en intrigeren.

In het stukje over mijn visie en missie lees je nog meer over mijn realiteit en dromen.

Lid van de Beroepsvereniging van professionele reflexologen (B.E.V.O.) 

     International Council of Reflexologists (I.C.R.) 

      

Dankbaarheid, tevredenheid en verwondering maken mijn geluk

Greetje, dol op schrijven
De mens zien en niet enkel de ziekte

Samen op weg gaan met mensen om hun gezondheid en welzijn (opnieuw) te ontdekken. Hen helpen zich te verdiepen in de werking van het lichaam en de oorzaken van hun klachten zodat zij zelf hun keuzes kunnen maken. Het onderdrukken van symptomen leidt immers niet tot echte genezing.

Teruggaan naar de kern van het leven, naar lichaamsbewustzijn, leven in harmonie met het lichaam, emoties, gedachten, het heden en het verleden (misschien ook de toekomst). Dan kan het eigen zelfgenezend vermogen haar werk optimaal verrichten.

 

De opsplitsing tussen lichaam en geest is voorbijgestreefd.

 

Door stress, maatschappelijke druk, persoonlijke gebeurtenissen die niet gekaderd kunnen worden, glijden heel wat mensen af naar burn-out, depressie en talrijke andere aandoeningen. De middelen die daartegen worden ingezet, falen als ze de eenheid lichaam-geest niet erkennen. 

Laat dat nu net de kracht zijn van holistische methodes: de mens zien die ziek is, en niet enkel de ziekte. Vanuit dat gegeven vraagt het werken in de holistische gezondheidszorg een individuele aanpak. 

 

Mee helpen om die boeiende puzzel van elk mens-zijn 

samen te leggen tot een geheel, blijft dag in dag uit 

mijn passie en uitdaging.

 

Onbegrensd zoeken naar het hoe en waarom van de dingen: onvervulde kinderwens, lastige zwangerschap, darmklachten, hoofdpijn, ontstekingen, auto-immuunziekten, kanker, negatieve gedachtenpatronen. Waarom de ene wel en de andere niet? De oplossing ligt vaak in onze leefstijl, emoties en gedachten, en de manier waarop we omgaan met onszelf en de gebeurtenissen rondom ons. Gaandeweg zijn we onszelf verloren, en de tijd is aangebroken dat we terug ontdekken wie we (zouden kunnen) zijn. Ons vrijuit durven overgeven aan wat er zich aandient, zonder beperkende invloeden. Dat houdt in dat keuzes maken er bij hoort. We hebben zoveel wijsheid, kracht en potentieel in ons, dat het zonde zou zijn dit niet aan te spreken. 

 

Met de hulp van holistische methodes kan je jouw kracht 

leren ontdekken en inzetten.

Mijn visie

Ik werk
samen met andere holistisch denkende artsen en
therapeuten.

Gevolgde opleidingen

 

Lynn Booth (Vertical Reflexology, Basic & Advanced Vertical Reflex Therapy en Advanced Endocrine Course), Martine Faure-Alderson (The Cranio-Sacral Therapy in Reflexology),  Lydie Schoenmakers (voetreflexologie en energetische vertebraaltherapie), Susanne Enzer (Maternity Reflexology), Gaston Saint-Pierre (The Metamorphic Technique),  Dr. Manzanares - Barcelona (Reflexologia Podal), Hanne Marquardt (harmonisatie van het autonoom zenuwstelsel, trauma’s, gelijkvormigheid van beenderen ), Anthony Porter (Advanced Reflexology Techniques en Endocrine Balanc), Vera Krijn (Conditioned Respons Reflexology en Reflexology Assisted Fertility), Dorthe Krogsgaard & Peter Lund Fransen (Infertility), Jutta Koehler (Vijf Elementen Voedingsleer), Natuurlijk Genezen (Nederland), Herborist (2-jarige opleiding 1996-1998 CMO Antwerpen), Jef Strubbe (Bachbloesems), Dirk Van Overstraeten (Oorkaarsen), nascholingen en symposia aan het Instituut voor Complementaire Zorg Opleidingen en het Faché Instituut voor Orthomoleculaire Wetenschappen, Gabriël Devriendt (Epigenetica, Burn-out en stress, De invloed van hormonen, Subinfertiliteit, De vrouw: van puberteit tot menopauze), D. Baudoux (Formation Aromathérapie) Thomas More Turnhout (Postgraduaat preconceptionele Zorg), John Diepold Jr. (Heart Assisted Therapy) en Dr. David O'Hara (Hartcoherentie), Postgraduaat Preconceptionele Zorg (Thomas More, Turnhout), Congressen en lezingen, waaronder 'Epigenetica' en 'Burn-out' van Pures, lezingen Anna Verwaal, Leergang Weaving Wisdom (2018/2019) bij the7thc.be (systemisch werk en rituelen), webinars 'Darmgezondheid bij de zwangere vrouw' (Rethink) en 'Hormoonverstoorders en fertiliteit (dr.Yseult Navez), 'Orthomoleculair specialist hormonen' en 'Behandelprotocollen hormonen en vrouwenklachten'  en 'Insulineresistentie omkeerbaar' bij Ortho Health Foundation, 'The Spirit that connects' Daan Van Kampenhout

Visie

“The good physician treats the disease, but the great physician treats the patient who has the disease (Osler)

Mensen bewuster maken van hun lichaam

Mijn missie

De Natuurbalans staat voor een praktijk, publicaties en trainingen in holistische gezondheidszorg. Gebaseerd op het totale mensbeeld is de integratie van mentaal en emotioneel welbevinden fundamenteel voor gezondheid. Ethisch, liefdevol en respectvol omgaan met onszelf, anderen en alles rondom ons staan hoog in het vaandel. Autonomie en keuzevrijheid zijn fundamenteel.

Mensen in hun kracht brengen om zelf verantwoordelijkheid
op te nemen is een uitdaging.

 

Mijn grote droom is dat mensen een groter en holistischer (lichaams)bewustzijn krijgen zodat zij een andere kijk ontwikkelen op hun leven en gezondheid en in harmonie met hun natuur zelf en beter voor hun gezondheid kunnen zorgen. 

Missie
bottom of page